Sunday, June 27, 2010

ChNTM3 E5: Wahaha Water Shoot

Yvette Zhao Yi Fei 趙奕菲

Susanna Mao Chu Yu 毛楚玉

Claire Lam Jia Yi 林嘉儀

Eillan ChaoChang Yi Lan 晁常伊蘭

Jasmine Shi Yu 史玉

Yolanda Zhu Yue 朱悅

Jacqueline Huang Qi 黃琪

Melanie Wang Sheng Jie 王聖潔 (Bottom 2)

Barbara Sun Yue 孫悅 (Eliminated)

Freja Beha Erichsen & Nicholas Hoult: Tom Ford Eyewear Fall 2010 (NSFW)

Sunday, June 20, 2010

ChNTM3 E4: Glamor Shot in Ice Cellar

Yolanda Zhu Yue 朱悅

Claire Lam Jia Yi 林嘉儀

Yvette Zhao Yi Fei 趙奕菲

Eillan ChaoChang Yi Lan 晁常伊蘭

Susanna Mao Chu Yu 毛楚玉

Melanie Wang Sheng Jie 王聖潔

Jasmine Shi Yu 史玉

Barbara Sun Yue 孫悅

Jacqueline Huang Qi 黃琪 (Bottom 2)

Candice Zhu Yan 諸燕 (Eliminated)