Friday, August 31, 2012

ANTM19 E2: Taxidermy Mounted Head Beauty Shots (Official)


Leila Goldkuhl

Nastasia Scott

Brittany Brown

Laura James

Kristin Kagay

Kiara Belen

Yvonne Powless

Allyssa Vuelma

Victoria Henley

Darian Ellis

Maria Tucker

Destiny Strudwick  (Bottom 2)

Jessie Rabideau (Eliminated)

Monday, August 27, 2012

BINTM8 E8: Couture Dresses in a Laundromat with Nude Male Models

Emma Grattidge

Anita Kaushik

Lisa Madden

Roxanne O'Connor

Letitia Herod

Rissikat Oyebade

Madeleine Taga (Bottom 2)

Jennifer Joint (Eliminated)

Sunday, August 26, 2012

GeoNTM1 E12: Professional Modeling Test Shots

Nino Lomtadze

Sopo Wiqoridze

Tako Mandaria

VNTM3 E2: White Summer (Top 30)

Bùi Thùy Dương

Cao Thị Hà

Cao Thị Thiên Trang

Đỗ Thu Hà

Dương Thị Thanh

Hồng Nguyên Phụng

Huỳnh Thị Linh Ngân

Kha Mỹ Vân

Lê Thanh Thảo

Lê Thị Hằng

Lê Thị Thùy Trang

Lương Thị Kim Loan

Mai Thị Giang

Nguyễn Thị Châm

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Kiều Vân

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nguyễn Thị Nhã Trúc

Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Thị Vinh

Tôn Nữ Minh Thi

Trần Hải Yến

Trần Nguyễn Phương Quyên

Trần Thị Hồng Tâm

Vũ Huyền Trang

Vũ Thị Minh Nguyệt

Vũ Xuân Nhung