Saturday, July 22, 2017

VNTM8 E5: Posing with Snakes & Pythons

Cao Thị Ngân (Cycle 5)

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4)

Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1)

Kikki Lê (Cycle 2)

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)

Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2)

Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6) (Bottom 3)

Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7) (Eliminated)

Nguyễn Hồng Anh (TMO) (Eliminated)

Saturday, July 15, 2017

VNTM8 E4: IVY Moda Challenge

Nguyễn Hồng Anh (TMO) and Kikki Lê (Cycle 2)

Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7) and Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4) and Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2) and Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3)

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5) and Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2) (Bottom 2)

Cao Thị Ngân (Cycle 5) and Lương Thị Hồng Xuân (Cycle 6) (Eliminated) 

Saturday, July 8, 2017

VNTM8 E3: Posing with silk video shoot

Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3)

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)

Kikki Lê (Cycle 2)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4)

Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2)

Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1)

Nguyễn Hồng Anh (TMO)

Lương Thị Hồng Xuân (Cycle 6)

Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2) (Bottom 2)

Cao Thị Ngân (Cycle 5)the original eliminee but was saved

Saturday, July 1, 2017

VNTM8 E2: The "FIGHT" of the Phoenix

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3) and Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2)

Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2) and Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4)

Kikki Lê (Cycle 2) and Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1), Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7) and Nguyễn Hồng Anh (TMO)

Lương Thị Hồng Xuân (Cycle 6) (Bottom 2) and Cao Thị Ngân (Cycle 5)

Nguyễn Thị Phương Oanh (TMO) (Eliminated) and Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)

Thursday, June 29, 2017

AsiaNTM4 E13: Asia's Next Top Model, Cycle 5 is...

Maureen WroblewitzPhilippines!!!

Runner-up: Shikin GomezMalaysia

Runner-up: Minh Tú NguyễnVietnam

Saturday, June 24, 2017

VNTM8 E1: Upside Down

Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7)

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3)

Nguyễn Thị Phương Oanh (TMO)

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)

Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2)

Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2) (Unsafe)

Cao Thị Ngân (Cycle 5) (Unsafe)

Kikki Lê (Cycle 2) (Unsafe)

Nguyễn Hồng Anh (TMO) (Bottom 2)

Lương Thị Hồng Xuân (Cycle 6) (Bottom 2)

Thursday, June 22, 2017

AsiaNTM5 E12: Subaru - Vintage Road Trip Campaign

Shikin GomezMalaysia

Minh Tú NguyễnVietnam

Maureen WroblewitzPhilippines(Bottom 2)

Clara TanIndonesia(Eliminated)

Monday, June 19, 2017

The Face Vietnam Season 2: #Team Minh Tú (Promo Photos)

#Team Minh Tú

Nguyễn Đặng Khánh Linh

Đồng Ánh Quỳnh

Lê Trúc Anh "Sarocha"

Nguyễn Thiên Nga