Monday, December 26, 2011

VNTM2 E12: On High Wires


Lê Thị Thúy

Nguyễn Thị Trà My

Hoàng Thị Thùy

Nguyễn Thị Thùy Trang (Bottom 2)

Nguyễn Thị Phương Anh (Eliminated)

Monday, December 19, 2011

VNTM2 E11: Posing with Elephants


Nguyễn Thị Trà My

Lê Thị Thúy

Hoàng Thị Thùy

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Phương Anh (Bottom 2)

Nguyễn Thị Tuyết (Eliminated)

Thursday, December 8, 2011

PolNTM2 E14: Poland's Next Top Model, Cycle 2 is...

Olga Kaczyńska !!!

Runner-up: Anna Bałon

2nd Runner-up: Michalina Manios

Wednesday, December 7, 2011

ANTM17 E13: America's Next Top Model, Cycle 17: ALL ★ STARS is...

Lisa D'Amato (Cycle 5) !!!

Runner-up: Allison Harvard (Cycle 12)

Angelea Preston (Cycle 14) (Disqualified)


Monday, December 5, 2011

VNTM2 E10: Samsung Galaxy Young Commercial


Hoàng Thị Thùy

Nguyễn Thị Trà My

Lê Thị Thúy

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Thị Phương Anh (Bottom 3)

Trần Thanh Thủy (Eliminated)

Lê Thị Phương (Eliminated)

Thursday, December 1, 2011

PolNTM2 E13: High Fashion Couture

Olga Kaczyńska

Anna Bałon

Michalina Manios (Bottom 2)

Joanna Kudzbalska (Eliminated)