Sunday, November 30, 2014

RusNTM5 E6: s.Oliver Winter Lookbook

Sofia Shum

Justė Juozapaitytė

Tanya Rumyantseva

Zhenya Nekrasova

Oksana Kavali

Alisa Shirokova

Masha Shapovalova

Olya Afonina

Dasha Lee(Bottom 2)

Kristine Smirnova(Eliminated)

Saturday, November 29, 2014

VNTM5 E5: Editorial with Sheep

Phạm Tấn Khang

Phạm Công Toàn

Tạ Quang Hùng

Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Nguyễn Thị Oanh

Đặng Văn Hội

Tiêu Ngọc Linh

Phạm Duy Anh

Lê Đăng Khánh

Cao Thị Ngân

Trần Yến Nhi (Bottom 2)

Lê Thị Kim Dung (Eliminated)

Friday, November 28, 2014

UkrNTM1 E14: Ukraine's Next Top Model, Cycle 1 is...

Alena Ruban !!!

Runner-up: Vladislava Pecherizina

Tatiana Brik (Eliminated)

CamNTM1 E2: Floating in a Pool of Flowers

Moun Mich Samnang

Hang Soriyan

Chan Kong Kar

Nin Malyneth

 Peng Thida

Trinh Phalla

Ke Chankesey

Srun Kunthy

Meung Sopheak

Lun Bodalis

Kim Karona

Suon Daroth

Tang Sovanak Phoung

Kheang Kanika (Eliminated)