Sunday, July 31, 2016

VNTM7 E3: Loving Couples

Trương Bùi Hoài Nam and Nguyễn Thị Phương

Bùi Huy Dương and Hà Thị Út Trang

Hoàng Minh Tùng and Nguyễn Thị Ngọc Châu

Trần Thị Thùy Trang and Nguyễn Minh Phong

Nguyễn Anh Thư and Nguyễn Huy Quang

La Thanh Thanh and Trần Thị Thùy Trâm (Eliminated but SAVED)

Vũ Trần Kim Nhã and Trịnh Thu Hường

Nguyễn Duy Minh (Bottom 2) and Nguyễn Thiếu Lan


Saturday, July 30, 2016

The FaceVN1 E7: Gender Reversal for L'Oréal Paris.

#Team Lan Khuê
Ngô Thị Quỳnh Mai

#Team Hồ Ngọc Hà
Chúng Huyền Thanh, Phí Phương Anh (Bottom 2), Lilly Nguyễn and Lê Thị Ngân Hà

#Team Phạm Hương
Diệp Linh Châu (Eliminated)Trần Thị Ngọc Loan and Đỗ Trần Khánh Ngân

Sunday, July 24, 2016

IWBAM4 (Malaysia) E12: The Winners Are...

Bryan 何玖宪 and Janice 刘洁莹 !!!

Runner-up: Jay 张健荣

Runner-up: Celeste 蔡佩云

VNTM7 E2: Posing on suspended geometric figures


La Thanh Thanh

Bùi Huy Dương

Nguyễn Huy Quang

Trần Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Anh Thư

Hà Thị Út Trang

Trương Bùi Hoài Nam

Trần Thị Thùy Trâm

Nguyễn Thiếu Lan

Nguyễn Minh Phong

Hoàng Minh Tùng

Vũ Trần Kim Nhã

Nguyễn Duy Minh

Trịnh Thu Hường

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Nguyễn Thị Thùy Dung (Eliminated)

Phạm Gia Long (Eliminated)