Thursday, June 29, 2017

AsiaNTM4 E13: Asia's Next Top Model, Cycle 5 is...

Maureen WroblewitzPhilippines!!!

Runner-up: Shikin GomezMalaysia

Runner-up: Minh Tú NguyễnVietnam

Saturday, June 24, 2017

VNTM8 E1: Upside Down

Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7)

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3)

Nguyễn Thị Phương Oanh (TMO)

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)

Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2)

Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2) (Unsafe)

Cao Thị Ngân (Cycle 5) (Unsafe)

Kikki Lê (Cycle 2) (Unsafe)

Nguyễn Hồng Anh (TMO) (Bottom 2)

Lương Thị Hồng Xuân (Cycle 6) (Bottom 2)

Thursday, June 22, 2017

AsiaNTM5 E12: Subaru - Vintage Road Trip Campaign

Shikin GomezMalaysia

Minh Tú NguyễnVietnam

Maureen WroblewitzPhilippines(Bottom 2)

Clara TanIndonesia(Eliminated)

Monday, June 19, 2017

The Face Vietnam Season 2: #Team Minh Tú (Promo Photos)

#Team Minh Tú

Nguyễn Đặng Khánh Linh

Đồng Ánh Quỳnh

Lê Trúc Anh "Sarocha"

Nguyễn Thiên Nga

Sunday, June 18, 2017

The Face Vietnam Season 2: #Team Lan Khuê (Promo Photos)

#Team Lan Khuê

Trình Thị Mỹ Duyên

Trương Mỹ Nhân

Phan Ngọc Ngân

Nguyễn Bạch Tú Hảo

Saturday, June 17, 2017

The Face Vietnam Season 2: #Team Hoàng Thùy (Promo Photos)

#Team Hoàng Thùy

Nguyễn Đặng Tường Linh

Đặng Phạm Phương Chi

Nguyễn Thiếu Lan

Phan Quỳnh Như