Saturday, August 23, 2014

KNTM5 E2: Hydrant Gymnastic Shoot

Bang Tae-eun

Han Seung-soo

Hwang Gi-ppeum

Lee Cheol-woo

Choi Jeong-jin

Han Ji-an

Kim Ye-rim

Shin Jae-hyeok

Kim Min-jeong

Hyun Ji-eun

Kim Jong-hoon

Chung Dong-gyu

Kim Seung-hee

Jung Yong-soo (Bottom 2)

Jung So-hyun (Eliminated)

No comments: