Saturday, September 13, 2014

KNTM5 E5: Beauty Shots/Flying Fabric Full Body

Hwang Gi-ppeum

Han Seung-soo

Lee Cheol-woo

Choi Jeong-jin

Jung Yong-soo

Hyun Ji-eun

Kim Min-jeong

Kim Jong-hoon

Bang Tae-eun

Kim Ye-rim (Bottom 2)

Kim Seung-hee (Eliminated)

No comments: