Thursday, November 26, 2015

I Supermodel (China) S2 E6: Posing With A Horse

Team KO
Zhao Jia Tong 赵家彤

Liu Xin Jie 刘欣洁

Sun Chen Min 孙臣民

Wang Shu Qi 王书琪 (Bottom 2)

Team OK
Na Guang Zi 那广子

Ma Meng Jia 马梦嘉

Bi Jing 毕婧

Wang Meng Ya 王梦雅

Wang Xi Ran 王熙然 (Eliminated)

No comments: