Sunday, August 21, 2016

VietnamNTM7 E6: Circus

Nguyễn Huy Quang

Trần Thị Thùy Trâm

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Minh Phong

Vũ Trần Kim Nhã

Trịnh Thu Hường

La Thanh Thanh

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Bùi Huy Dương

Hoàng Minh Tùng

Nguyễn Thiếu Lan (Bottom 3)

Trần Thị Thùy Trang (Bottom 3)

Nguyễn Anh Thư (Eliminated)

No comments: