Friday, October 21, 2016

UkrNTM3 E9: Social Media Web

#Team Sergey Nikitiuk
Darya Maistrenko

#Team Sonja Plakyziuk
Katya Svinarchuk

Sasha Litvin

Julia Geltsman (Bottom 2)

#Team Richard Horn
Maria Grebenyuk

Sasha Kugat

Sveta Kosovska (Bottom 2)

No comments: