Saturday, September 12, 2015

VNTM6 E7: CANIFA lookbook in pairs

Nguyễn Thị Hương Ly

Nguyễn Thị Hồng Vân

Võ Thành An

H'Hen Niê

Đào Thị Thu

K’Brơi

Đinh Đức Thành

Lương Thị Hồng Xuân 

Nguyễn Thị Hợp (Bottom 2)

Hoàng Anh Tú (Eliminated)

No comments: