Saturday, September 26, 2015

VNTM6 E9: Indoor skydiving

Võ Thành An

Nguyễn Thị Hợp

Đinh Đức Thành

Lương Thị Hồng Xuân

K’Brơi

Nguyễn Thị Hương Ly (Bottom 2)

Nguyễn Thị Hồng Vân (Eliminated)

No comments: