Saturday, June 18, 2016

The FaceVN1 E1: "No Makeup" & "Street Style" Photoshoot

#Team Hồ Ngọc Hà

Lê Thị Ngân Hà

Phí Phương Anh

Tô Uyên Khánh Ngọc

Lilly Nguyễn

Chúng Huyền Thanh

#Team Phạm Hương

Ngụy Thiên An

Đỗ Trần Khánh Ngân

Nguyễn Thị Thành

Trần Thị Ngọc Loan

Diệp Linh Châu

#Team Lan Khuê

Ngô Thị Quỳnh Mai

Trần Thị Kim Chi

Nguyễn Thu Hiền

Lê Thị Ngọc Út (Bảo Ngọc)

My Lê Nguyễn

2 comments:

Mark Cagampang said...

Wow! Love to see Mai Ngo in another show. It's her 3rd time and she's so persistent. I love to see her finally win a competition like this. Go Mai Ngo!!! :D

Mark Cagampang said...

Wow! Love to see Mai Ngo in another show. It's her 3rd time and she's so persistent. I love to see her finally win a competition like this. Go Mai Ngo!!! :D