Friday, September 2, 2016

UkrNTM3 E2: Light Yourself

#Team Sergey Nikitiuk
Alina Milyaeva

Anna Tihomirova

Darya Maistrenko

Yulya Chernobil

#Team Sonja Plakydiuk
Amy Grace

Julia Geltsman

Katya Svinarchuk

Sasha Litvin

Vika Globa (Eliminated)

#Team Richard Horn
Irina Rotar

Maria Grebenyuk

Olga Golub

Sasha Kugat

Sveta Kosovska

Yulya Shyedrina (Eliminated)

No comments: