Friday, September 16, 2016

UkrNTM3 E4: Acrobats with a male model

#Team Sonja Plakydiuk
Amy Grace

Katya Svinarchuk

Sasha Litvin

#Team Richard Horn
Maria Grebenyuk

Olga Golub

Sasha Kugat

Sveta Kosovska

#Team Sergey Nikitiuk
Darya Maistrenko

Yulya Chernobil (Eliminated)

No comments: