Saturday, August 5, 2017

VNTM8 E7: Posing on a rotating wheel in pairs

Đinh Nam Trung and Võ Hoàng Yến

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4) and Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3) (Bottom 4) and Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Cao Thị Ngân (Cycle 5) (Bottom 4) and Kikki Lê (Cycle 2)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2) (Bottom 4) and Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1) (Eliminated)
No comments: