Sunday, November 16, 2014

RusNTM5 E4: Witches in the Forest

Kristine Smirnova

Tanya Rumyantseva

Olya Afonina

Justė Juozapaitytė

Masha Shapovalova

Dasha Lee

Sofia Shum

Alisa Shirokova

Zhenya Nekrasova

Alina Hoven

Oksana Kavali(Bottom 2)

Elena Sarattseva (Eliminated)

No comments: