Saturday, November 15, 2014

VNTM5 E3: Ballet

Phạm Tấn Khang and Trần Yến Nhi

Lê Đức Anh and Tiêu Ngọc Linh

Chế Nguyễn Quỳnh Châu and Lê Đăng Khánh

Phạm Duy Anh and Lê Thị Kim Dung

Phạm Công Toàn and Nguyễn Thị Oanh

Đặng Văn Hội and Cao Thị Ngân

Tạ Quang Hùng (Bottom 2) and Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Eliminated)

No comments: