Saturday, November 8, 2014

VNTM5 E2: Futuristic Fashion

Nguyễn Thị Oanh

Phạm Tấn Khang

Trần Yến Nhi

Tiêu Ngọc Linh

Phạm Công Toàn

Tạ Quang Hùng

Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Lê Đức Anh

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Lê Thị Kim Dung

Lê Đăng Khánh

Cao Thị Ngân

Đặng Văn Hội

Phạm Duy Anh

Hồ Văn Nam (Eliminated)

Nguyễn Văn Thắng (Eliminated)

No comments: