Sunday, April 26, 2015

I Supermodel (China) S1 E6: Colorful Editorial On The Beach

Team Qi Qi
Ursula Ren Rui 任睿

Kiki Kang Qian Wen 康倩雯

Octavia Yang Duolan 杨朵兰

Shirley Yang Liu 杨柳

Ilene Zhang Haoyue 张昊玥

Team Jin Xing
Zoe Yao Xuefei 姚雪飞

Sandy Chen Xi 陈曦

Alicia Dong Lei 董蕾

Mary Gu Aijia 顾艾嘉 (Bottom 2)

Linda Cui Nan 崔楠 (Eliminated)

No comments: