Saturday, August 1, 2015

VNTM6 E1: Promotional Photos


Đào Thị Thu

Đinh Đức Thành

Hoàng Anh Tú

Hoàng Gia Anh Vũ

H'Hen Niê

K’Brơi

Lương Thị Hồng Xuân

Nguyễn Thành Quốc

Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguyễn Thị Hợp

Nguyễn Thị Hương Ly

Nguyễn Thị Kim Phương

Trần Hải Đăng

Võ Thành An

No comments: