Saturday, August 15, 2015

VNTM6 E3: Rock Climbing Photoshoot

Đinh Đức Thành

Lương Thị Hồng Xuân

Hoàng Anh Tú

H'Hen Niê

Nguyễn Thị Hương Ly

Võ Thành An

Nguyễn Thị Hồng Vân

Trần Hải Đăng

Nguyễn Thị Kim Phương

K’Brơi

Đào Thị Thu

Hoàng Gia Anh Vũ

Nguyễn Thị Hợp

No comments: