Saturday, August 8, 2015

VNTM6 E2: Posing with Logo "Keep Moving"

Đinh Đức Thành

Nguyễn Thị Hợp

K’Brơi

Trần Hải Đăng

Đào Thị Thu

H'Hen Niê

Võ Thành An

Nguyễn Thị Kim Phương

Hoàng Gia Anh Vũ

Lương Thị Hồng Xuân

Nguyễn Thị Hồng Vân

Hoàng Anh Tú

Nguyễn Thị Hương Ly (Bottom 2)

Nguyễn Thành Quốc (Eliminated)

No comments: