Thursday, October 15, 2015

I Supermodel (China) S2 E0: Meet the Cast

Bi Jing 毕婧

Chen Yu Ting 陈玉婷

Jiang Yun Xuan 姜韵轩

Li Meng Qi 李梦琦

Liu Xin Jie 刘欣洁

Long Jun Jiao 龙浚骄

Ma Hui Hui 马慧慧

Ma Meng Jia 马梦嘉

Na Guang Zi 那广子

Sun Chen Min 孙臣民

Wang Meng Ya 王梦雅

Wang Shu Qi 王书琪

Wang Xi Ran 王熙然

Zhao Jia Tong 赵家彤

No comments: