Saturday, June 24, 2017

VietnamNTM8 E1: Upside Down

Trần Thị Thùy Trâm (Cycle 7)

Cao Thị Thiên Trang (Cycle 3)

Nguyễn Thị Phương Oanh (TMO)

Lê Thị Kim Dung (Cycle 5)

Nguyễn Thị Hợp (Cycle 6)

Lại Thị Thanh Hương (Cycle 1)

Nguyễn Thị Chà Mi (Cycle 4)

Nguyễn Thùy Dương (Cycle 2)

Nguyễn Thị Hoàng Oanh (Cycle 2) (Unsafe)

Cao Thị Ngân (Cycle 5) (Unsafe)

Kikki Lê (Cycle 2) (Unsafe)

Nguyễn Hồng Anh (TMO) (Bottom 2)

Lương Thị Hồng Xuân (Cycle 6) (Bottom 2)

No comments: