Monday, June 12, 2017

The Face Vietnam Season 2: Contestants

#Team Hoàng Thùy
Nguyễn Thiếu Lan

Đặng Phạm Phương Chi

Nguyễn Đặng Tường Linh

Phan Quỳnh Như

#Team Lan Khuê
Trình Thị Mỹ Duyên

Phan Ngọc Ngân

Trương Mỹ Nhân

Nguyễn Bạch Tú Hảo

#Team Minh Tú
Nguyễn Thiên Nga

Nguyễn Đặng Khánh Linh

Đồng Ánh Quỳnh

Lê Trúc Anh "Sarocha"

No comments: