Saturday, September 16, 2017

UkrNTM4 E3: Chess Fight

Danylo Zolotov

Iryna 'Ira' Moysak and Dmytro 'Dima' Kharlamov

Iryna 'Ira' Moysak and Olena Feofanova

Mariya Shevchenko and Anastasiya Gladchenko

Maksym Sosnovsky and Mykhailo 'Misha' Kukharchuk

Samvel Tumanyan and Anastasiya Panova

Dmytro 'Dima' Kharlamov and Ekateryna 'Awa' Pryhoda

Vladyslav 'Vlad' Dunaev and Serhiy 'Stone' Pistryi

Viktoriya 'Vika' Rogalchuk and Serhiy 'Stone' Pistryi

Anastasiya Panova and Iryna Symchych

Viktoriya 'Vika' Rogalchuk and Ekateryna 'Awa' Pryhoda

Anastasiya Panova and Iryna Symchych

Elyzaveta 'Liza' Doronko and Mykhailo 'Misha' Kukharchuk

Mariya Shevchenko and Elyzaveta 'Liza' Doronko

Anastasiya Panova and Anastasiya Gladchenko

Revan Palyuh and Dmytro 'Dima' Zabolotskyi (Eliminated)

No comments: