Saturday, September 30, 2017

UkrNTM4 E5: Posing with Captive Animals

Serhiy 'Stone' Pistryi

Anastasiya Gladchenko

Anastasiya Panova

Danilo Zolotov

Dmytro 'Dima' Kharlamov

Olena Feofanova

Iryna 'Ira' Moysak

Elyzaveta 'Liza' Doronko

Mariya Shevchenko

Maksim Sosnovskiy

Revan Palykh

Samvel Tumanyan

Svyatoslav 'Svyat' Boyko

Viktoriya 'Vika' Rogalchuk

Ekateryna 'Awa' Pryhoda

Vladyslav 'Vlad' Dunaev (Eliminated)

Mykhailo 'Misha' Kukharchuk (Quit)

No comments: