Friday, November 10, 2017

Road To The Runway S1 E11: Swimwear

Wen 石闻

Cristian Yi Tian 储镒恬

One Wang Yi 王艺

Jaclyn Ying Yang 杨斯莹

Naomi Kang Ya Xing 康雅馨 (Eliminated)


No comments: