Sunday, December 28, 2014

RusNTM5 E10: Ballet Campaign for Venus

Zhenya Nekrasova

Masha Shapovalova

Justė Juozapaitytė

Tanya Rumyantseva

Dasha Lee(Bottom 2)

Olya Afonina(Eliminated)

No comments: