Saturday, December 20, 2014

VNTM5 E7: Luxury Editorial/Denim in a Jean Factory


Tiêu Ngọc Linh

Phạm Duy Anh

Đặng Văn Hội

Cao Thị Ngân

Nguyễn Thị Oanh

Phạm Tấn Khang

Tạ Quang Hùng

Lê Đăng Khánh (Eliminated)

Chế Nguyễn Quỳnh Châu (Eliminated)

No comments: