Saturday, December 13, 2014

VNTM5 E6: Tribal Beauty

Tạ Quang Hùng

Tiêu Ngọc Linh

Đặng Văn Hội

Phạm Tấn Khang

Cao Thị Ngân

Lê Đăng Khánh

Phạm Duy Anh

Nguyễn Thị Oanh

Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Trần Yến Nhi (Eliminated)

Phạm Công Toàn (Eliminated)

No comments: