Saturday, December 27, 2014

VNTM5 E8: Air Asia Campaign


Tiêu Ngọc Linh

Phạm Duy Anh

Nguyễn Thị Oanh

Đặng Văn Hội

Tạ Quang Hùng

Cao Thị Ngân (Bottom 2)

Phạm Tấn Khang (Eliminated)

No comments: