Saturday, December 30, 2017

UkrNTM4 E18: Ukraine's Next Top Model, Cycle 4 is...


Samvel Tumanyan !!!

Runner up: Viktoriya 'Vika' Rogalchuk

Svyatoslav 'Svyat' Boyko (Eliminated)

Revan Palykh (Eliminated)

No comments: