Saturday, December 2, 2017

UkrNTM4 E14: Posing on the side of a Plane

Samvel Tumanyan

Revan Palykh

Serhiy 'Stone' Pistryi

Svyatoslav 'Svyat' Boyko

Viktoriya 'Vika' Rogalchuk

Olena Feofanova (Bottom 2)

Mariya Shevchenko (Eliminated)

No comments: