Sunday, October 20, 2013

VNTM4 E3: Ageless Kiss


Vũ Tuấn Việt and Nguyễn Thị Chà Mi

Tạ Thúc Bình and Đinh Hà Thu

Nguyễn Thị Hằng and Dương Mạc Anh Quân

Nguyễn Trần Trung and Đỗ Thị Kim Ngân (Eliminated)

Lê Văn Kiên (Bottom 5) and Phan Thị Thùy Linh

Phạm Thị Kim Thoa and Mâu Thị Thanh Thủy

Trần Mạnh Kiên and Nguyễn Thị Thanh

Lê Uyên Phương Thảo (Eliminated) and Trần Quang Đại

Nguyễn Quốc Minh Tòng (Eliminated) and Ngô Thị Quỳnh Mai (Eliminated)

No comments: