Sunday, November 3, 2013

VNTM4 E5: Posing With The Ostrich


Dương Mạc Anh Quân

Đinh Hà Thu

Nguyễn Trần Trung

Trần Quang Đại

Mâu Thị Thanh Thủy

Vũ Tuấn Việt

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Hằng

Lê Văn Kiên

Nguyễn Thị Chà Mi

Trần Mạnh Kiên (Bottom 2)

Phạm Thị Kim Thoa (Eliminated)

No comments: